Welkom op de website van de Arnhemse Voetbal Federatie.

 

De AVF is de belangenbehartiger van de 11 Arnhemse amateur voetbalverenigingen en stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van deze voetbalverenigingen, aangesloten bij de K.N.V.B.

 

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. de samenwerking tussen de bij haar aangesloten verenigingen  te bevorderen door o.a. het onderhouden van regelmatig contact met haar leden;
b. het geven van voorlichting, adviezen en het verlenen van bemiddeling;
c. het co÷rdineren en ondersteunen van gemeenschappelijke belangen op voetbalgebied