Kantelen

 

In het weekend van 8 en 9 maart 2008 is op de sportparken van alle Arnhemse amateurvoetbalverenigingen de actie ‘KANTELEN’ van start gegaan. Officieel werd de aftrap van de actie gedaan door wethouder Rita Weeda tijdens een jeugdwedstrijd bij VV.Eendracht Arnhem. 

Met de bedoeling de actie onder de aandacht te brengen was er vanaf die dag was er op ieder sportpark bij binnenkomst een affiche duidelijk zichtbaar en werden er kaartjes uitgedeeld aan spelers, scheidsrechters, ouders, trainers, begeleiders en bestuurders.

De actie houdt in dat iedereen via zijn/haar secretaris melding kan doen van zaken die ongewenst zijn. U kunt dus alles melden, behalve als het gaat om zaken die door de KNVB tuchtzaken worden behandeld (bijvoorbeeld rode, gele kaarten e.d.)
Wel kunt u melden als er ergens langs de lijn iets heeft plaatsgevonden, u onprettig bejegend werd, u slecht ontvangen werd, ouders ruzie met elkaar hadden, trainers/begeleiders hun spelers fout aanmoedigen.

Mocht u melding willen doen, kunt u via onderstaande link het meldingsformulier downloaden en bij de secretaris van uw vereniging inleveren of een meldingsformulier bij hem/haar opvragen. De meldingen zullen worden beoordeeld door de commissie Kantelen.

Op het affiche en de kaartjes staan een aantal tips hoe men zich dient te gedragen op het sportpark thuis en bij een ander.

Mocht u meer informatie willen hebben, dan kunt u altijd navraag doen bij het bestuur van uw vereniging.

Draagt u ook uw steentje bij!

 

Terug